Styrets leder er på vegne av Norsk Paramedicforening ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Stillingsforhold til statistikk. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Dette for å kunne administrere medlemskap, kursadministratjon, påmelding/deltagelse i aktiviteter, lisenser, forsikringer og lignende.

For å administrere recurrent payments, årsabbonement eller automatisk fornyelse dersom kunden ønsker det, bruker Norsk Paramedicforening informasjon lagret i Vipps for å sende påminnelser eller åpne for abbonement.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best opplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her: 
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/cookies/

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Inpercepta.no har tilgang til tredjeparts opplysninger til administrasjon av medlemskap.

MedEasy vil ha tilganger på medlemslister for å kunne utstede rabatter.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Oversikt over tidligere medlemmer og kundeforhold lagres for å administrering i hht. punkt 3. hvor opplysningene lagres i 10 år.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@paramedic.no

Norsk Paramedicforening
Gamle Hvålavei 5 3681 Notodden