VÅR HISTORIE

Tilbake i 2004 ble det tatt initiativ til en forening av paramedicstudenter ved Høgskolen i Lillehammer. De så et behov for en faglig interesseorganisasjon som sto sammen om felles mål. På agendaen sto fremtidens utdanning av ambulansepersonell, fagutvikling og profesjon. Foreningen Nasjonal Paramedic Forening ble stiftet og det er dette initiativet dagens midlertidige interimstyre har gjenopptatt.

I 2018 ble det tatt initiativ til en revitalisering av Nasjonal Paramedic Forening av tidligere medlemmer. Foreningen som hadde hatt sin høytid var blitt passiv og sto nå med svært få medlemmer og uten et fungerende styre, og nå var det på tide å videreføre foreningens arbeid med å ivareta medlemmenes interesser. I et ekstraordinært styremøte ble det vedtatt et midlertidig interimstyre som tok tak i arbeidet med å stable foreningen på beina igjen. Det ble satt sammen små prosjektgrupper med formål om å arbeide med logo og profilering, nettside, utarbeide nye vedtekter og knytte kontakt med gamle medlemmer. Alt med en fremtidsrettet visjon om et robust normativt fagmiljø.

Foreningen arbeider per i dag på frivillig basis. Ingen får lønn eller godtgjørelse for arbeidet som nedlegges. Nå gjenstår arbeidet med å rekruttere medlemmer og sette sammen et nytt styre av dyktige mennesker som vil fortsette dette arbeidet.

TIDSLINJE

2004
INIATIV

I 2004 ble det tatt initiativ til å starte en forening av paramedicstudenter ved Høyskolen i Lillehammer. Studentene så mange fordeler av å stå sammen for å oppnå mål. Saker de ønsket å arbeide med var fremtidens utdanning av ambulansepersonell, sikkerhet for pasient og ansatt, fagutvikling og profesjon.

2005
STIFTELSE

Foreningen blir stiftet med navn Nasjonal Paramedicforening.

I 2005 ble foreningen etablert, og stiftelsesmøte ble avholdt ved HiL. Foreningens første styre besto av Vegard Pettersen (styreleder), Ørjan Jenssen (nestleder), Dennis Frydenberg (kasserer), og styremedlemmene Øyvard Sørensen, Stian Helgheim, Roy Mediaas og Daniel Nordmeland.

6. april 2005 ble foreningen offisielt registrert i brønnøysundregistrene under navnet Nasjonal Paramedic Forening.

29. juni 2006
Høringssvar

Høringssvar vedr. vurdering av behovet for videreutdanning
innen området akuttmedisin/prehospitalt arbeid.

Foreningen v/ Øyvard Sørensen sender et høringssvar til Sosial- og helsedirektoratet
vedrørende fremtidig utdanning. Foreningen ser for seg to muligheter for å bli utdannet som
paramedic:

  1. Faglig grunnutdanning (fagbrev), med påfølgende videreutdanning på høyskole
  2. En ren paramedic-høyskoleutdanning
28.april 2007
Etiske retningslinjer

I samarbeid med professor Halvor Nordby utarbeidet Nasjonal Paramedic Forening etiske retningslinjer for en paramedics yrkesutøvelse.

Disse retningslinjene er å finne på våre nettsider og det forventes at alle forenings medlemmer utøver sitt yrke å tråd med disse.

2019
Nytt utseende og logo

I anledning relansering av Norsk Paramedicforening har vi fått designet en ny og fremtidsrettet logo!

Vi ønsket å gi Norsk Paramedic et nytt ansikt utad, og i denne prosessen var det naturlig å danne en ny foreningsprofil. Et kriteriesett som ga føringer for foreningens nye logo ble ferdigstilt av Truls M. Børsting, Carl R. Christiansen og Erlend Gundegjerde. Styret var fornøyd med kriteriesettet og det ble lagt ut på mitt anbud. Flere interessenter meldte seg, men valget falt på Entron Design som designet og leverte en flott logo vi mener er representativ, estetisk og fremtidsrettet.

Flere elementer ble vektlagt, deriblant ikoniske Star of Life, nasjonal forankring i grønnfarge på ambulanser og battenburgmønster på uniformene, internasjonal forankring i CEN-1789 (europeisk standard for merking av ambulanser) samt at vi ønsket å gi designer spillrom. Resultatet ser du tydelig på denne nettsiden, noe vi er svært fornøyd med!

Februar 2021
Websiden åpnes for påmeldinger

Endelig åpner vi websiden og med det mulighet for medlemmer å melde seg inn

3. Juni 2021
Høringssvar

Norsk Paramedicforening sender høringssvar i forbindelse med ending i Helsepersonelloven om autorisasjon for paramedisinere. 

Vi ønsker autorisasjonen velkommen og argumenterer for overgangsordning og Y-vei. Denne kan leses i sin helhet her:

Høringssvar Norsk Paramedicforening.pdf

7. Juli 2021
Første ordinære årsmøte

Justert ordlyd i formålsparagraf og valg av nytt styre.