received_1301538326715183 (1)

Hva er Norsk Paramedicforening?

Norsk Paramedicforeining er en uavhengig faglig interesseorganisasjon.  Foreningen arbeider fag- og samfunnspolitisk med implementering av ny kunnskap, erfaringsutveksling og bygging av nettverk. Vi består av helsepersonell med forankring i et stadig sterkere prehospitalt fagmiljø og henvender oss i all hovedsak mot paramedic, paramedisinere og tilhørende studenter. 

Norsk Paramedicforening er ikke en fagforening, men en ren faglig interesseorganisasjon som styres av egne medlemmer i fellesskap. Vi minner om viktigheten av å være organisert. 

Utfordrende arbeid fordrer både vurderings- og samhandlingskompetanseI det prehospitale fagfeltet har ansatte i dag større grad av utdannelse fra høyskole og universitet, og som faglig interesseorganisasjon mener vi at alt helsepersonell burde få muligheten til å legge grunnlaget for en akademisk karriere dersom de ønsker det. Med høyere utdannelse dannes enklere et nasjonalt normativt fagmiljø, med egne utvalg og standarder. Som forening skal vi i fellesskap bidra til at faget praktiseres profesjonelt, medvirke til utvikling og stimulere til høyere utdanning.

En paramedisiner eller paramedic har i dag en viktig nøkkelrolle i medisinsk diagnostikk, akuttmedisinsk intervensjon, deltar i undervisning, fagutvikling, forskning og klinisk praksis. Som medlem av foreningen bidrar du til at vi utvikler oss. Vi skal fortsette å ha faglig innflytelse og kanalisere våre medlemmers interesser, til det beste for fellesskapet. 

Bli medlem i Norsk Paramedicforening

Les mer om nasjonale utviklingstrekk

Bidra til utvikling i vårt forum

Les om å bli paramedic