SALGSBETINGELSER


Norsk Paramedicforening
Gamle Hvålavei 5
3681 NOTODDEN

Salgsbetingelser
Nedenfor finner du våre salgsbetingelser som gjelder for salg av produkter fra
Norsk Paramedicforening (org.nr.: 987921749).

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Har du spørsmål rundt dine rettigheter og lovverk rundt kjøp anbefaler vi deg å ta en titt på Forbrukerportalen. 

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Norsk Paramedicforening er ansvarlig for transaksjoner gjennom nettsiden.

For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.


Forbehold

Vi tar forbehold om feil i priser, tekst/spesifikasjoner og at enkelte produkter og størrelser kan være utsolgt. Dette gjelder særlig salgsvarer.


Lagerbeholdning

Vår nettbutikk tilstreber å ha korrekt lagerbeholdning men det kan ved direktesalg og/eller mottak av varer være noe etterslep i oppdatering av antall. Vi tar samtidig forbehold om at enkelte produkter ikke er på lager til enhver tid og må bestilles fra leverandør – selv om dette ikke nødvendigvis forekommer i ordrebekreftelsen eller i produktinformasjonen. Du vil få en tilbakemelding så snart som mulig dersom ett eller flere produkter på din ordre må bestilles fra våre leverandører.


Betaling

Kjøp i Norsk Paramedicforenings nettbutikk betales med VIPPS, Visa eller Mastercard.

 

Abonnement

Med abonnement og medlemskap løper fristen for angrerett dagen etter bekreftelse på kjøp er mottatt i henhold til angrerettloven. Ønsker du å angre fylles ut angrerettskjema som foreligger på nettstedet. Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

 

Avslutte abonnement eller medlemskap

Ditt abonnement fornyes automatisk med den abonnementsperioden du har valgt inntil du eventuelt sier opp abonnementet. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse. Avslutte abonnement kan gjøres ved å logge inn på vipps og avslutte avtalen, eller sende en epost til leder@paramedic.no merket “avslutte abonnement”.

 

Betalingen

Ved kjøp av varer vil beløpet reserveres på kjøpers konto og belastes først når bestillingen ekspederes og det er varer tilgjengelig for sending. Ved bestilling og betaling av medlemskap starter leveransen umiddelbart og belastningen gjennomføres umiddelbart.

 

Levering

Varen sendes i kjøperen så snart det er mulig. Vi gjør oppmerksom på at Norsk Paramedicforening drives ved siden av våre daglige jobber og at dette sammen med ferieavvikling o.l. i noen tilfeller kan medføre noe lenger leveransetid. Varen sendes til den adresse kjøper av har oppgitt. Dersom varen ikke er på lager vil selger informere om dette og anslå leveransetidspunkt. Dersom en forsinket leveranse ikke er ønskelig for kjøper, vil ordren på kjøpers anmodning slettes og evt. innbetalt beløp tilbakebetales.

 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:
– Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
– Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
– Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. Selger tilbakefører beløpet senest 14 dager etter varen er mottatt i retur.

 

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning.

Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig.

 

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.
 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.